REGISTEREN | 中文 | BM

20% Bonus Malam Puasa

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli MTown88.
 • Dapat 20% Bonus tambahan (AUTOMATIK) dengan deposit minima RM100 ke semua permainan SLOT pada tengah malam.
 • Bonus tambahan boleh dituntut setinggi RM200 setiap hari.
 • Promosi ini hanya boleh dituntut dari 03:00AM hingga 07:00AM setiap hari 
 • Promosi ini akan bermula dari 13 April 2021 sampai 12 May 2021
 • Pengeluaran wang tertakluk kepada JUMLAH PERTARUHAN x2 kali SAHAJA untuk semua permainan slot.
 • MTown88 berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-
 • mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Promosi Terma dan Syarat Umum dikenakan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • MTOWN88 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • MTOWN88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • MTOWN88 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.
!-- FlexSlider -->