REGISTEREN | 中文 | BM

20% WELCOME BONUS UNTUK SLOTS

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Promosi ini hanya boleh diambil sekali saja untuk setiap pelanggan pada bila­-bila masa.
 • Bonus deposit ini boleh dipilih semasa pemain sedang membuat deposit. Pemain hanya perlu klik “20% Welcome Bonus for Slots” jika pelanggan ingin menuntut bonus ini semasa membuat deposit.
 • Pemain yang deposit paling minima MYR30 (atau mata wang yang bersamaan) layak mengambil promosi ini. Setiap pemain hanya boleh mengambil bonus ini sekali sahaja sehingga maksimum RM 200.00.
 • Turnover(jumlah pertaruhan) untuk promosi ini sebelum membuat pengeluaran duit adalah x1 KALI sahaja.
 • Contoh berfungsi:
  • i. Deposit Pertama = MYR 100
  • ii. Bonus = 20% x 100 = MYR 20
  • iii. Rollover yang diperlukan = (100 + 20) x 1= MYR 120
 • *Promosi ini tidak boleh dituntut untuk Mana-­mana pertaruhan di Live Kasino dan Pertaruhan Sukan.
 • Promosi ini hanya boleh digunakan untuk permainan slot, sekiranya pemain menggunkan bonus di permainan lain, game credit akan dihapuskan serta-merta.
 • Mana­-mana pertaruhan atas dua pihak atau seri adalah tidak diambil kira ke dalam rollover(jumlah pertaruhan).
 • Bonus ini tidak boleh digabung dengan bonus­bonus yang lain.
 • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk memiliki satu MTOWN88 akaun sahaja, Jika kami mendapati pemain mempunyai lebih daripada satu akaun di MTOWN88,( Jikalau pelanggan betul­betul hendak membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT kami, beritahulah kami sebabnya dan kami akan cuba membantu anda). Jika tidak MTOWN88 mempunyai hak untuk menamatkan akaun ini dan kredit di dalam akan dibekukan. Tindakan yang sepatutnya akan diambil terhadap akaun­akaun ini. Mohon ambil perhatian.
 • Promosi Terma dan Syarat Umum dikenakan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • MTOWN88 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • MTOWN88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • MTOWN88 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.