REGISTEREN | 中文 | BM

3% Bonus Tambahan untuk Live Kasino

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Dapat 3% Bonus tambahan (AUTOMATIK) dengan setiap kali deposit minima RM50 ke semua permainan live kasino.
 • Bonus tambahan akan dibagikan setinggi RM100 setiap hari.
 • Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli MTown88.
 • Pengeluaran wang tertakluk kepada JUMLAH PERTARUHAN x1 kali SAHAJA untuk semua permainan live kasino sahaja.
 • MTown88 berhak untuk mengubah kesemua atau mana-mana terma-terma promosi atau untuk mengubahsuai mana-mana ciri-ciri promosi pada bila-bila masa, sama ada bagi semua pemain atau pemain individu.
 • Promosi Terma dan Syarat Umum dikenakan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • MTOWN88 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • MTOWN88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • MTOWN88 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.